Mijn VerbouwLening

1 juni 2023
0 Comments

Mijn VerbouwLening vanaf 1 september 2022 🛠

Een groot deel van het Vlaamse woningpark is sterk verouderd. Veel eigenaars hebben dringend nood aan meer financiële ondersteuning om deze woningen en appartementen te renoveren.  U kunt vanaf 1 september 2022 de renteloze Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie.

Voor wie? 👫

De 5 onderstaande doelgroepen komen in aanmerking voor Mijn VerbouwLening:

1. Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie

Hierbij wordt rekening gehouden met de onderstaande inkomensgrenzen (voor aanvragen in 2022).

 • Alleenstaande: maximaal inkomen van 46.170 euro.
 • Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 65.960 euro. Dit bedrag wordt met 3.700 euro verhoogd per persoon extra ten laste.
 • Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet op het ogenblik dat u Mijn VerbouwLening aanvraagt.

2. Particuliere verhuurders

 • Via een sociaal verhuurkantoor:
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
  • Men moet beschikken over een geschreven huurbelofte met het sociaal verhuurkantoor voor de verhuur van de woning (een echte huurovereenkomst moet er op het moment van de aanvraag nog niet zijn).
 • Geconventioneerde verhuur (particuliere verhuur):
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
  • Er zijn wel eisen inzake maximale huurprijs: de maandelijkse huurprijs mag niet boven 900 euro liggen (voor een aantal gemeenten((opent in nieuw venster)) is de maximale huurprijs 1.000 euro). De maximale huurprijs wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde van de vork van de Huurschatter. De maximale huurprijs wordt vastgelegd na de uitgevoerde renovatiewerken. In de huurovereenkomst moet de maximale huurprijs en de maandelijkse korting expliciet vermeld worden.
  • Afhankelijk van de hoogte van de lening, dient er gedurende 9 jaar een maandelijkse korting gegeven te worden op de huurprijs van 20 euro (bij lening tot 15.000 euro), 40 euro (bij lening tot 30.000 euro), 60 euro (bij lening tot 45.000 euro) of 80 euro (bij lening tot 60.000 euro).

3. Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking

Als u een woning of appartement verwerft via erfenis of schenking in volle eigendom, zult u vanaf 1 september 2022 niet langer een Energielening+ kunnen afsluiten bij het energiehuis. U kunt wel in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening (tot eind 2024), als u op basis van uw inkomen behoort tot de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie (ook indien u niet in deze woning gaat wonen).

4. Niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bijv. vzw’s)

 • Voor gebouwen waarop ze een zakelijk recht hebben, en voor eigen gebruik aanwenden.
 • Voor woningen die worden verhuurd via SVK.
 • Voor woningen die worden verhuurd via geconventioneerde huur (pariculiere verhuur).

5. Verenigingen van mede-eigenaars

Een VME kan beroep doen op Mijn VerbouwLening met een looptijd tot 25 jaar en met leenbedragen tot 60.000 euro voor het gebouw aangevuld met 25.000 euro per appartement.

Voor wie niet? 🚫

 • Wie een renteloos renovatiekrediet of een Energielening+ heeft afgesloten, komt niet in aanmerkingvoor Mijn VerbouwLening.
 • Als u (nog) niet gedomicilieerd bent in de woning of het appartement waarvoor u de Mijn VerbouwLening aanvraagt (behalve in geval van private verhuur/verhuur via SVK/ erfenis/schenking).
 • Wie vanaf 1 januari 2023 een woning of een appartement aankoopt met een slechte energieprestatie (EPC-label E of F), komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening.
  Deze groep kan wel het renteloos renovatiekrediet afsluiten bij een kredietinstelling. Bij aankoop tot en met 31 december 2022, kunt u nog wel kiezen voor Mijn VerbouwLening indien de woning een slechte energieprestatie heeft.
 • Gezinnen met uitsluitend nachttarief zijn geen aparte categorie binnen de doelgroep van de Mijn VerbouwLening. Enkel indien aan de overige voorwaarden (o.a. inkomen) is voldaan, kan een beroep op de Mijn VerbouwLening worden gedaan.

Voor welke gebouwen? 🏘

Uw woning/appartement moet voldoen aan onderstaande voorwaarden om in aanmerking te komen voor Mijn Verbouwlening.

De woning of het appartement:

 • is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • moet minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum.
  Uitzondering: als Mijn VerbouwLening wordt aangevraagd voor investeringen in zonneboiler, (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler, zonnepanelen, volstaat het dat de woning of het gebouw:

  • vóór 1 januari 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet
  • of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is meer dan 5 jaar geledenverleend, de woning of het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte is ingediend binnen de decretaal voorziene termijn.

Voor welke werken?

Bekijk zeker de lijst met mogelijke werken op: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/lenen/mijn-verbouwlening

Meer info? ❓

Contacteer jouw vastgoedexpert Yannick via info@immohuismus.be

(Bron: Vlaamse Overheid)

Geef een reactie